F.D.C tổ chức Tổng kết lực lượng thi công 2017: “Tri ân người đồng hành”

Chinese, Simplified(简体中文) translation unavailable for .

相关新闻

FDC 工团到中部工地:冬天温暖 在过去2017/12/15&16 两天,工团和行政人事部代表到中部工程探望和慰问并激励兄弟们的精神。这是非常切实和有意义的探访,激励他们的精神并赠送一份 “温暖” 的礼物。 + 继续查看