VINHOMES GOLDEN RIVER

Bạn đang ở đây


Địa chỉ: Quận 1, TP. HCM

Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup

Gói thầu: Kết cấu, hoàn thiện, MEP tháp AQUA 2