VINHOMES GOLDEN RIVER

Bạn đang ở đây

VINHOMES GOLDEN RIVER
Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án

Địa chỉ: Quận 1, TP. HCM

Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup

Gói thầu: Kết cấu, hoàn thiện, MEP tháp AQUA 2