Bạn đang ở đây

Tin Đoàn Thể

Trong tháng 7-8/2016, Công đoàn FDC đã tổ chức nhiều chuyến du lịch đến Phú Quốc, Malaysia – Singapore và Hàn Quốc cho các anh chị em đang công tác tại công ty. Du lịch là một trong nhiều hoạt động được Công Đoàn FDC...