Bạn đang ở đây

Tin Công Ty

Ngày 24/01/2015 tại văn phòng Công ty CP Đầu tư Xây dựng Địa ốc F.D.C, đã tổ chức buổi họp báo cáo tổng kết “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và định hướng phát triển năm 2015” với sự tham gia của các Khối xây lắp, Chống thấm, Nhôm kính...