Bạn đang ở đây

Tin Công Ty

Theo định hướng ngày càng nâng cao các hoạt động chăm sóc đời sống tinh thần, tạo nên nhiều sân chơi ý nghĩa cho các thành viên trong công ty, hiện nay Công Đoàn FDC đang tổ chức chương trình Hội thao FDC Mở rộng 2017: Let’s win together.