CEO Unicons thay ông Nguyễn Bá Dương làm Tổng giám đốc Coteccons

CEO Unicons thay ông Nguyễn Bá Dương làm Tổng giám đốc Coteccons

CTCP Xây Dựng Coteccons (HOSE: CTD) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị quyết định về việc miễn nhiệm nhân sự cấp cao. Theo đó, Ông Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch Coteccons sẽ chính thức không còn kiêm nhiệm chức vụ chức vụ Tổng Giám đốc Coteccons kể từ ngày 3/7/2017. Đây là vấn đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Coteccons trước đó cũng đã nhắc đến.

Cụ thể, ĐHĐCĐ diễn ra vào cuối tháng 6 vừa qua, Coteccons đặt mục tiêu sẽ hoàn tất mô hình quản trị hiện đại theo thông lệ quốc tế trong thời gian sớm nhất. HĐQT Coteccons khi đó sẽ gồm 9 thành viên, trong đó có khoảng gần một nửa là thành viên độc lập. Tiểu ban kiểm toán nội bộ sẽ thay cho Ban kiểm soát hiện nay.

Thay vị trí Tổng giám đốc của ông Dương là ông Nguyễn Sỹ Công. Ông Công sinh ngày 04/06/1970 tại Thái Bình. Sau khi tốt nghiệp Đại học Xây Dựng Hà Nội, trải qua nhiều vị trí công việc trong ngành xây dựng, ông đã gia nhập Coteccons vào năm 2002 với vị trí là Giám đốc dự án.

Trước khi bổ nhiệm Tổng giám đốc Coteccons, ông Công là Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Uy Nam (Unicons), một công ty con đồng thời là ‘cánh tay mặt’ của Coteccons. Năm 2016, Unicons đạt doanh thu thuần 4.188 tỷ đồng và thu về 182 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Ngoài việc thay đổi chức danh Tổng giám đốc, Coteccons cũng thông báo một sự thay đổi nữa trong ban lãnh đạo. Hội đồng quản trị cũng quyết định miễn nhiệm ông Trần Quang Tuấn, thôi giữ chức Phó tổng giám đốc Coteccons và thành viên hội động thành viên Unicons.

Ông Trần Quang Tuấn sinh ngày 4/4/1974 tại Quảng Nam. Ông Tuấn tốt nghiệp Kỹ sư Xây dựng trường Đại học Bách khoa TP. HCM. Ông Tuấn gia nhập Coteccons từ giữa năm 2002 và trở thành Phó tổng giám đốc của doanh nghiệp này từ năm 2009, phụ trách lĩnh vực xây lắp, quản lý đầu tư thiết bị và tài chính.

Link nguồn: http://cafef.vn/ceo-unicons-thay-ong-nguyen-ba-duong-lam-tong-giam-doc-c...

Tin tức liên quan