THÁP VĂN PHÒNG TOWER 1 - KHU PHỨC HỢP ONEHUB SAIGON

Bạn đang ở đây

THÁP VĂN PHÒNG TOWER 1 - KHU PHỨC HỢP ONEHUB SAIGON
Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án

Địa chỉ: Lô số C1-2 Đường D1, Khu Công Nghệ Cao TP. Hồ Chí Minh, Phường Tân Phú, Quận 9, TP. HCM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Ascendas Saigon Bund

Gói thầu: Kết cấu, Cơ điện, Hoàn thiện, Hạ tầng