TBS LOGISTICS, KHO SỐ 6

Bạn đang ở đây

TBS LOGISTICS, KHO SỐ 6
Hình dự án Hình dự án Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình

Địa chỉ: TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Gói thầu: Thi công hạng mục kết cầu nền móng và hoàn thiện