SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI - NHÀ GA T2

Bạn đang ở đây

SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI - NHÀ GA T2

Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Nội Bài, TP. Hà Nội

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cảng Hàng Không Miền Bắc

Gói thầu: Kết cấu