NOVOTEL SAIGON CENTRE

Bạn đang ở đây

NOVOTEL SAIGON CENTRE

Địa chỉ: Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Quê Hương – Liberty

Gói thầu: Kết cấu