NHÀ XƯỞNG PAIHONG

Bạn đang ở đây

NHÀ XƯỞNG PAIHONG
Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án

Địa chỉ: KCN Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Paihong Việt Nam

Gói thầu: Kết cấu, hoàn thiện,  MEP