NHÀ XƯỞNG BROTEX

Bạn đang ở đây

NHÀ XƯỞNG BROTEX
Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án

Địa chỉ: Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Brotex

Gói thầu: Nhà xưởng, nhà kho, khu nhà ăn công nhân.