NHÀ MÁY BÊTÔNG DỰ ỨNG LỰC PHAN VŨ

Bạn đang ở đây

NHÀ MÁY BÊTÔNG DỰ ỨNG LỰC PHAN VŨ

Địa chỉ: Khu kinh tế Hòn La, Tỉnh Quảng Bình.

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Gói thầu: Tổng thầu Thiết kế và Thi công