NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI METROPOLE

Bạn đang ở đây

NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI METROPOLE

Địa chỉ: Phường 9, Quận 3, TP. HCM

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Quê Hương – Liberty

Gói thầu: Kết cấu, hoàn thiện, chống thấm