NHÀ HÀNG MCDONALD'S

Bạn đang ở đây

NHÀ HÀNG MCDONALD'S

Địa chỉ: Nhà hàng McDonald's Điện Biên Phủ, Bến Thành, Gò Vấp, Kinh Dương Vương

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Good Day Hopitality

Gói thầu: Kết cấu, hoàn thiện, nội thất, MEP