Bạn đang ở đây

Năng lực thiết bị

NĂNG LỰC
THIẾT BỊ

FDC sở hữu kho thiết bị có diện tích trên 10.000 m2, và hơn 50 công nhân bảo trì sửa chữa. Chúng tôi có đầy đủ các thiết bị cần thiết cho các công trình xây dựng như: coma, cẩu tháp, vận thăng, hệ chống sàn ringlock, kích, đế, cốp pha nhôm, giàn giáo bao che… Các thiết bị của FDC được bổ sung và cải tiến liên tục nhằm nâng cao chất lượng và kỹ thuật trong quá trình thi công.