MỞ RỘNG VĂN PHÒNG NHÀ MÁY SƠN JOTUN

Bạn đang ở đây

MỞ RỘNG VĂN PHÒNG NHÀ MÁY SƠN JOTUN

Địa chỉ: Khu công nghiệp Sóng Thần, Tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nhà Máy Sơn Jotun

Gói thầu: Kết cấu