KHU BIỆT THỰ LUCASTA

Bạn đang ở đây

KHU BIỆT THỰ LUCASTA

Địa chỉ: Quận 9, TP. HCM

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền

Gói thầu: Kết cấu và hoàn thiện