KHÁCH SẠN RIVERSIDE 17 TÔN ĐỨC THẮNG

Bạn đang ở đây

KHÁCH SẠN RIVERSIDE 17 TÔN ĐỨC THẮNG

Địa chỉ: Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Quê Hương – Liberty

Gói thầu: Kết cấu