INDOCHINA PLAZA HÀ NỘI

Bạn đang ở đây

INDOCHINA PLAZA HÀ NỘI

Địa chỉ: Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Chủ đầu tư: Tập đoàn Indochina Land

Gói thầu: Kết cấu