Bạn đang ở đây

Hệ thống quản lý

HỆ THỐNG
QUẢN LÝ

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN - SỨC KHỎE - NGHỀ NGHIỆP: OHSAS 18001

Là một trong những đơn vị tiên phong trong ngành xây dựng, xác định được tầm quan trọng của an toàn lao động trong con đường phát triển bền vững và lâu dài, FDC chúng tôi đã triển khai xây dựng, thiết lập và áp dụng Hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001: 2007 trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đặc biệt trên các công trình thi công.

Tiêu chuẩn này được FDC áp dụng để quản lý chặt chẽ

các nguy cơ mất an toàn, phân tích rủi ro và đưa ra các biện pháp phòng ngừa. Hệ thống quản lý này luôn được cập nhật thường xuyên phù hợp với sự thay đổi của công nghệ, biện pháp thi công. Cho đến nay, có thể nói đó là một sự đầu tư cho tương lai mang lại giá trị lớn nhất cho FDC, đó cũng là sự an toàn của đội ngũ kỹ sư, nhân viên và công nhân để mọi người toàn tâm – toàn ý tập trung cho công việc, tạo nên những công trình với chất lượng vượt trội.

Bên cạnh việc áp dụng thành công và nghiêm ngặt tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 trong công tác thi công, FDC cũng đã áp dụng thành công Hệ thống Quản lý Chất lượng theo ISO 9001 vào hệ thống chung của Công ty. Việc áp dụng thành công và thống nhất các hệ thống quản lý, giúp FDC có được hệ thống làm việc tinh gọn, khoa học, vận hành linh hoạt, phân công công việc hợp lý trong đội ngũ, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh, quản lý và tối ưu hóa các nguồn lực, đáp ứng được các mục tiêu hướng đến khách hàng.