H18 RIVERPARK RESIDENCE

Bạn đang ở đây

H18 RIVERPARK RESIDENCE

Địa chỉ: Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Phú Mỹ Hưng Corporation

Gói thầu: Kết cấu