FOREST IN THE SKY - FLAMINGO ĐẠI LẢI RESORT

Bạn đang ở đây

FOREST IN THE SKY - FLAMINGO ĐẠI LẢI RESORT
Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án

Địa chỉ:  Ngọc Thanh, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải

Gói thầu: Kết cấu, hoàn thiện, cơ điện