DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG LONG THÁI TỬ (GĐ 2)

Bạn đang ở đây

DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG LONG THÁI TỬ (GĐ 2)

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 (D2D), Tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư: Tập đoàn Tainan Spinning

Gói thầu: Thi công kết cấu, hoàn thiện 1 nhà xưởng sản xuất chính, 4 kho thành phẩm, nhà xe công nhân và các hạng mục phụ trợ khác