DIAMOND ISLAND 2

Bạn đang ở đây

DIAMOND ISLAND 2
Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án

Địa chỉ: Quận 2, TP. HCM

Chủ đầu tư: Kusto Home

Gói thầu: Kết cấu, hoàn thiện, MEP