D'.CAPITALE

Bạn đang ở đây

D'.CAPITALE
Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án
Hình dự án

Địa chỉ: Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Đô thị Ngôi Sao Xanh

Gói thầu: Kết cấu, hoàn thiện, cơ điện