CITY GARDEN (GĐ 1 - 2)

Bạn đang ở đây

CITY GARDEN (GĐ 1 - 2)

Địa chỉ: Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Căn Hộ Vườn Phố Việt Nam

Gói thầu: Thi công kết cấu, hoàn thiện.